ovce ovce
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Odborné články

Dub42009

Možnost použití Eficuru inj. (ceftiofurum hydrochloridum) v léčbě porcinní pleuropneumonie

Zmíníme-li porcinní pleuropneumonii, musíme připomenout, že A. pleuropneumoniae se v chovech prasat vyskytuje v serotypech s rozdílnými hladinami patogenity. Rovněž je dobré vědět, že nebezpečnost bakteriálních faktorů virulence A. pleuropneumoniae spočívá jak v bakteriální stěně, tak v produktech patogenity – v toxinech. Od tohoto faktu se musí odvíjet případná imunoprofylaxe, tedy aplikace takových imunologických přípravků, které jsou schopny vyvážit infekční tlak a imunitní odpověď vycházející z aktivní imunizace. Pokud se rozhodneme pro konzervativní terapii a v léčbě použijeme Eficur inj.a.u.v s ochrannými lhůtami na maso 2 dny, nemusíme uvažovat o žádném z biovarů 1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 15) nebo o serotypech 13 a 14 z biovaru 2, ale můžeme svoji pozornost zaměřit pouze na účinnou látku. Z minimálních inhibičních koncentrací platných pro ceftiofurum hydrochloridum (Eficur inj.a.u.v.) zjišťovaných v Evropě totiž vyplývá, že u prasat je pro A. pleuropneuamoniae, Pasteurella multocida, Streptoccocus suis a Haemophilus parasuis účinnost vysoce průkazná.

 

Zpět

Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.