ovce ovce
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Odborné články

Září302005

Terapeutické řešení poruch energetického metabolismu – ketózy skotu

Ketóza je akutní až chronicky probíhající porucha energetického metabolismu přežvýkavců, charakterizovaná zvýšeným obsahem ketolátek v krvi, mléce, hypoglykemií a tukovou degenerací jater.

Onemocnění se velmi často projevuje u chovatelsky velmi cenných zvířat s vysokou mléčnou užitkovostí často ve 2. – 6. týdnu po porodu.

Výsledkem onemocnění je výrazný pokles produkce mléka, jeho kvality a následné dysharmonie v ukazatelích reprodukce, vitality a odolnosti nově narozených telat
a progresivní hubnutí.

Etiologii onemocnění lze spatřovat v nedostatku energetické složky podávané krmné dávky, její živinové nevyrovnanosti a nedostatku pohybu chovaných zvířat.

Nadměrný příjem dusíkatých látek a proteinů a zkrmování siláží o vysokém obsahu kyseliny máselné jsou vedle deficitu P, Ca, Mg, Co a B12 hlavní příčinou metabolického zvratu a následných projevů subklinické, klinické nebo chronické formy ketózy.

Neméně významnou roli sehrává chovatelská nepřipravenost zvířat v době zaprahnutí, kdy přikrmováním zejména vysokoprodukčních jedinců energetickými krmivy v době zaprahnutí vede k jaterní steatóze a potřebě lipomobilizace tukových dep časně po porodu.

Oxidace nenasycených mastných kyselin si konkuruje s glukoneogenezí, při níž se potřebný oxalacetát přednostně spotřebovává, mastné kyseliny nejsou dostatečně oxidovány
a prohlubuje se ketogeneze.

Klinické příznaky jsou zpočátku zastírány velmi dobrým výživovým stavem zvířat, který se postupně negativně mění do vyhublosti. Celkovým vyšetřením zjišťujeme apatii, depresi, inapetenci, sníženou činnost bachoru, snížené množství tmavého hlenovitého trusu. V moči a mléce nalézáme ketolátky.U subklinické formy dochází k elevaci ketolátek na 1,2 – 1,5 mmol/l.

Diferenciání diagnostika vychází z vyloučení levostranné dislokace slezu, indigesce různého charakteru a stupně, metabolické acidózy, alkalózy a hniloby bachorového obsahu, traumatických procesů čepce a pobřišnice, mastitid a metritid. 

Terapie:

·        spočívá v rychlé a pohotové energetické balanci aplikací 40%-ní glukózy  500 – 700 ml i.v. po dobu 2 - 3 dny opakovaně (Hipracal-FM sol. inj. ad us.vet)

·        následuje 10%-ní infuze 2 000 ml pomalu/12 hodin,

·        úprava krmné dávky v pozvolném přidávání melasy, cukrové řepy a obilních šrotů,

·        propionany (Ruminatorio H plv.)

·        inokulace bachorové tekutiny od zdravé krávy případně sušené formy (Hipraflora plv. ad us. vet)  

·        glukokortikoidy,

·        mikroelementy Co (součást vitamínu B12 - Hipramin-B sol. ad us. vet.)

·        podpora anorexie podání odvaru lněného semene s přídavkem 40 g NaCl,

·        ochranná léčba jater vitamíny skupiny B a nepostradatelné aminokyseliny (Hipramín-B sol. ad us. vet.).

Prognóza:

Prognóza je příznivá  při dodržení zásad cílené terapie.


Zpět

Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.