ovce ovce
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Odborné články

Září302005

Klinický případ konzervativního řešení pyometry feny

K vyšetření byla předvedena fena plemene staf. terier ve stáří 3 roky, váze 15 kg s následujícími anamnestickými daty:

Délka současného onemocnění: před 7 dny léčena pyometra.
Chování, unavitelnost: méně živá.
Krmení: kompletní krmná dávka – granule.
Apetit: zhoršený.
Zvracení, regurgitace: nepozorováno.
Příjem tekutin: více pije.
Kulhání, paréza: nepozorováno.
Pruritus: nepozorován.
Výtok (oči, uši, nos, pohl.aparát): výtok z pochvy.
Změna konfigurace: v klidu bez příznaků.
Hubnutí: výživný stav dobrý.
Životní prostředí: chována v bytě.
Onemocnění rodičů, sourozenců, případně jiných zvířat se kterými je pacient ve styku: nezjištěno.
Hárání: klinický stav po 35. dnu po připuštění.
Prodělaná onemocnění, úrazy, operace: nezjištěno.
Dosud prováděná terapie a její efekt: léčena pyometra 3× aplikace prostaglandinu, ATB.
 
Vstupní klinické vyšetření      
T: 37,7; P: 120; D: 36
Výživný stav: dobrý.
Chování: léčena epilepsie (phenobarbital).
Vědomí: normální.
Mízní uzliny: nezvětšené.
Sliznice: růžové.
CRT: 2 sec.
Zubní kámen: +
Kožní elasticita: v normě.
Palpace průdušnice: nebolestivá.
Motorika: zachovalá.
Respirační aparát: vezikulární dýchání.
Kardiovaskulární ap.: srdeční ozvy ohraničené, rytmus pravidelný a synchronizovaný s pravidelným pulzem.
Abdomen: prohmatný s patrnou distenzí, nebolestivý.
 
UTS vyšetření
Obsah v děloze o velikosti 3–4 cm.
 
Diferenciální diagnostika
Z hlediska diferenciální diagnostiky bylo nutné klinický stav pacienta diagnosticky odlišit od abnormální prodloužené a rozdělené říje, gravidity, abortu, pseudogravidity, patologických stavů v pochvě a močovém ústrojí, pahýlové pyometry, ale také intoxikace.
 
Průběh léčby 
T: 37,6; P: 96; D: 25
Pacient byl předveden s příznaky zkaleného výtoku z pohlavních orgánů.
Provedené UTS vyšetření potvrdilo obsah v děloze o velikosti 3–4 cm. Majitel z důvodu plánované budoucí chovnosti zvířete požaduje konzervativní terapii.
 
Aplikovaná léčiva
Remophan inj. (syntetický prostaglandin – d cloprostenol) v dávce 1 µg/kg ž.hm. i.m.
Další aplikace léčiv z důvodu snížení nežádoucích vedlejších reakcí – přirozený prostaglandin 2 × denně i.m., ß-laktamové antibiotikum Codimox 15% LA inj. a.u.v. 1 ml pro toto i.m.
     Výtok z pochvy po týdnu přetrvával, začínal být čirý, chování pacienta bylo dobré, fena neprojevovala zjevné známky klinické alterace zdravotního stavu.
Hodnoty triasu: T: 37,8; P: 80; D: 20
Opakované kontrolní vyšetření UTS zobrazilo náplň v děloze o velikosti více než 1 cm.
V léčbě bylo pokračováno dalších 5 dnů, kdy UTS vyloučilo děložní náplň.
 
Diagnóza
Pyometra.
 
Diskuse
Pyometra fen je jednou z nejčastějších a nejvážnějších poruch reprodukce této skupiny zvířat. Představuje potenciálně smrtelné onemocnění způsobené intoxikací nebo sepsí organizmu pacienta. Podle klinického průběhu onemocnění rozlišujeme otevřenou a zavřenou formu pyometry.   
Jednou z příčin vzniku pyometry je hnisavý zánět děložní stěny a následné hromadění exudátu v děloze způsobené masivní kontaminací dělohy. Tato typická forma pyometry bývá spojena s předchozí nadměrnou stimulací děložní sliznice ovariálními steroidy. Následkem tohoto stavu je vznik cystické hyperlpazie endometria, charakterizované zvětšením a zmnožením endometriálních žláz. V děloze se tím hromadí sekret, který představuje ideální pomnožovací půdu pro běžně se v pohlavních cestách vyskytující fakultativně patogenní bakterie.
Druhým faktorem podmiňujícím vznik typické a spontánní pyometry fen je hormonální disbalance vyvolávající nadměrnou sekreci děložních žláz s následnou infekcí děložního obsahu. Bez ohledu na stáří zvířat vzniká obdobný stav také po aplikaci exogenních estrogenů nebo progesteronů a jeho syntetických analogů.
Hlavním příznakem otevřené formy pyometry je výtok z pochvy variabilní povahy. Klinicky je možné u pacienta pozorovat PU a PD, příznaky celkové letargie, deprese, anorexie, vomitu, zhoršení kondice případně také diarrhoea. Teplota je u postiženého zvířete vesměs udržována ve fyziologickém rozmezí. V pokročilých stavech nastupuje u pacienta dehydratace a šok.
Vlastní diagnostika pyometry je především založena na palpačním, USG a případně RTG vyšetření a průkazu patologického obsahu v děloze.
Pomocné metody, jako je vyšetření krve (zvýšený počet leukocytů, neutrofílie), moče (zvýšené koncentrace kreatininu, močoviny), případně zvýšená aktivita ALT a ALP, mohou klinicky pozorovanou symptomatologii tohoto onemocnění také podpořit.
 
Závěr a prognóza
Prognózu je třeba u pacienta posuzovat ze dvou pohledů, a to z hlediska zachování jeho plodnosti a zachování života zvířete.
Prognóza z hlediska zachování života závisí na pokročilosti a průběhu celkové intoxikace nebo sepse organizmu zvířete.
Úspěšnost konzervativní léčby z aspektu zachování budoucí plodnosti lze vyslovit jako příznivou.
 
Doporučení majiteli
Prevence cystické glandulární hyperplazie endometria, a tím i pyometry není známa. 
Zvýšené riziko tohoto onemocnění je možné snížit zabřeznutím zvířete a vyloučením ošetření pacienta estrogeny, progesteronem nebo syntetickými progestiny.
Předejít vzniku zánětlivých stavů v děloze lze také dodržením zásad asepse při vedení porodu a krytí.
 
Dr.Josef Bubeníček

Zpět

Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.