ovce ovce
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Seznam registrovaných léčiv

Filtr
Léčiva na     pro  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ENROTRON 100 mg/ml ad us.vet.

Injekční roztok enrofloxacinu.

› Složení
Enrofloxacin 100 mg/1 ml 

› Indikace
Skot: Bakteriální a mykoplazmatická onemocnění dýchacího a zažívacího traktu (např. pasterelóza, mykoplazmóza, kolibacilóza, koliseptikémie a salmonelóza) a sekundární bakteriální infekce po virových infekcích (např. virová pneumonie), kdy klinická zkušenost, podpořená vždy, když je to možné, stanovením citlivosti původce, indikují použití enrofloxacinu jako léku volby. Léčba lokálních příznaků (zánět, kvalita a množství nadojeného mléka) perakutní/akutní mastitidy vyvolané E. coli u laktujícího mléčného skotu v případech, kdy anamnéza stáda a předchozí stanovení citlivosti indikují použití enrofloxacinu jako léku volby.
Prasata: Bakteriální a mykoplazmatická onemocnění dýchacího a zažívacího traktu (např. pasterelóza, mykoplazmóza, kolibacilóza, koliseptikémie a salmonelóza) a multifaktoriální onemocnění jako atrofická rinitida a enzootická pneumonie, kdy klinická zkušenost, podpořená vždy, když je to možné, stanovením citlivosti původce indikuje použití enrofloxacinu jako léku volby.


› Cílové druhy zvířat

Skot, prasata.

› Nežádoucí účinky
Viz příbalová informace.

› Dávkování
Skot: Subkutánní podání: infekce respiračního a zažívacího traktu skotu a sekundární bakteriální infekce: 2,5 mg enrofloxacinu na kg/ž.hm. denně v subkutánní injekci po dobu 3 dnů (2,5 ml přípravku na100 kg/ž.hm.). Tuto dávku lze při léčbě salmonelózy a komplikovaných respiračních onemocnění zdvojnásobit na 5 mg kg/ž.hm. (5 ml přípravku na 100 kg/ž.hm.) po dobu 5 dnů. Do jednoho místa injekčního podání by se nemělo subkutánně aplikovat více než 10 ml. Pomalé intravenózní podání: mastitida vyvolaná E. coli: 5 mg enrofloxacinu na kg živé hmotnosti denně po dobu 2 dnů (5,0 ml přípravku na 100 kg/ž.hm.).
Prasata: Intramuskulární podání: infekce respiračního a zažívacího traktu u prasat a sekundární bakteriální infekce: 2,5 mg enrofloxacinu na kg/ž.hm. denně v intramuskulární injekci po dobu 3 dnů (2,5 ml přípravku na 100 kg/ž.hm.). Tuto dávku lze při léčbě salmonelózy a komplikovaných respiračních onemocnění zdvojnásobit na 5 mg enrofloxacinu na kg/ž.hm. (5 ml přípravku na 100 kg/ž.hm.) po dobu 5 dnů. Do jednoho místa injekčního podání by se nemělo intramuskulárně aplikovat více než 2,5 ml u žírných prasat nebo 5 ml u prasnic.


› Ochranné lhůty
Skot: Subkutánní podání. Maso: 12 dnů. Mléko: 4 dny.
Intravenózní podání. Maso: 5 dnů. Mléko: 3 dny.
Prasata: Intramuskulární podání. Maso: 13 dnů.


› Balení
100 ml

Lze použít u těchto zvířat:

Zpět


Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.