Koza
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Aktuality

EFICUR inj. ad us.vet.

Ceftiofurum hydrochloridum 50 mg/1 ml.

› Složení
obsah v 1 ml:
Ceftiofurum hydrochloridum 50 mg

› Indikace
Prasata - léčba respiratorního onemocnění vyvolaného Pausterella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis.
Skot - léčba respiratorního onemocnění vyvolaného Mannheimia haemolytica (dříve Pausterella haemolytica) Pausterella multocida a Haemophilus sumnus. Léčba akutní nekrobacilózy (panaritium, putrefakce paznehtu) vyvolaného Fusobacterium necrophorum a Bacterioides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica). Léčba bakteriální akutní poporodní metritidy vyvolané Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum.

› Cílové druhy zvířat
Prasata.
Skot.

› Nežádoucí účinky
Viz příbalová informace.

› Dávkování
Prasata (IM): 3 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 dnů (1 ml/16 kg ž.hm.)
Skot (SC): respiratorní onemocnění: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3–5 dnů (1 ml/50 kg ž.hm./den. Léčba akutní nekrobacilózy, akutní poporodní metritídy 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 5 dnů (1 ml /50 kg ž.hm./den)

› Ochranné lhůty
Mléko bez ochranných lhůt. Maso prasat: 5 dnů. Maso skotu: 8 dnů.

› Balení
50 ml, 100 ml, 250 ml


Zpět

Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.