Koza
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Aktuality

PROCAPEN 300 mg/ml inj. ad us.vet.

Injekční suspenze pro skot, prasata, koně.

Složení: Procaini benzylpenicillinum monohydricum 300 mg/ml.

Indikace: Léčba infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými k benzylpenicilinu.

Cílové druhy zvířat: Skot, prasata, koně.

Nežádoucí účinky: viz příbalová informace.

Dávkování:
Skot: 20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm.
Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze.
Telata: 15 - 20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 0,75 - 1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm. Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze.
Prasata: 20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm.
Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 10 ml injekční suspenze.
Koně: 15 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 0,5 ml přípravku i.m./10 kg ž.hm.
Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze.
Délka léčby 3 dny, s aplikací každých 24 hodin.

Ochranné lhůty:
Skot: Maso: 14 dnů. Mléko: 6 dnů.
Prasata: Maso: 15 dnů.
Koně: Maso: 14 dnů. Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Balení: 100 ml.

Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2oC – 8oC).


Zpět

Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.